Tag "oskarova fobija"

Iako je početkom osamdesetih na europskim ljestvicama gotovo dominantan izričaj bio synth-pop, kod nas nije doživio takvu glazbenu revoluciju kao u puno razvijenijim zapadnim sredinama. Da spomenemo samo nekoliko najvažnijih: Euthytmics, Depeche Mode, OMD, Yazoo… Kod nas se tek na