Tag "tense present"

Haiku Gardenom sam se prvi put pozabavio uoči, a pogotovo nakon što sam ih prvi put čuo i vidio uživo na najboljem malom festivalu na svijetu, naravno na Tam Tamu u Sućurju na Hvaru 2019. godine. Nakon toga su mi