[COLUMN/KOLUMNA] MIND THE GAP: The Times They Are a-Changin’/Vremena se mijenjaju!
15. listopada 2018.
admin (58 Članci)
Podijeli

[COLUMN/KOLUMNA] MIND THE GAP: The Times They Are a-Changin’/Vremena se mijenjaju!

ENG

The Times They Are a-Changin’!

So the rat race begins. I commute to work for nearly three hours, and then another three back home, with all the other happy people blessed with being too poor to live in the city centre. On the upside, I have Spotify, so I can choose the perfect genre to ignite my survival mode, so essential for staying alive when half a million people start boarding and alighting public transport. But enough sobbing – let’s concentrate on music!

My wonderful weekly routine was interrupted by a singer with summer captured in her rhythm. Her name is Aklea Neon, and she came for the weekend to work with Undular Production on their new song. While waiting for her flight to land to Heathrow, I was thinking how “snow-meltingly groovy” the demo for the song was. Release is planned for January so don’t get your knickers in a knot just yet!

Aklea Neon

A while back, Aklea Neon was also a member of the renown Croatian female vocal ensemble called Brevis that had very successful performances across the world, and even performed at the prestigious Carnegie Hall. Her voice is simply amazing, and I am certain her talents will not go unnoticed, so if you hear her name, dare to check her out; you will not be sorry!

In the meantime, the world is focused on America – what-a-shock! While they are trying to make royalties great again with Music Modernization Act, they are also handing rewards to a lot of female artists. So let’s start from the top.

MMA has been discussed for a while now, and its main purpose is to get royalties sorted when it comes to streaming platforms like Spotify or Apple Music. Since Spotify has had a lot of lawsuits filed against them, it’s not a surprise they backed up the idea, and found a way to earn more money under new circumstances, primarily by enabling artists to register on their platform for free. This is now in their interest because cost-per-artist will be significantly reduced when the mechanical licensing agency becomes operational. It will surely be interesting to see what they come up with next regarding Europe.

Due to territorial restrictions of copyright law, Spotify is now also starting to sign collecting societies across Europe in order to meet the standards set by the Copyright Directive, which also explains why they signed an agreement with the Croatian collecting society ZAMP. But let’s say this is because ZAMP campaigned for it, and have been working really hard to make things happen.

Besides these significant changes in legislation, American Music Awards ceremony also took place last week, making Taylor Swift the all-time AMA record! “Satan’s little helper” finally spoke up against Trump, had a stunning opening performance, and marched home with four trophies, including Artist of the Year, making her the ceremony’s most-decorated female artist ever. Since I couldn’t find her performance online, please enjoy the brilliant cardio show with the favorite hip-hop artist, Cardi B:

All in all, it was very nice seeing women win most of the prizes; it’s a good indicator of change of balance in the industry. The ceremony was closed with a tribute to one of the biggest artists of all time, Aretha Franklin, whose magic remains forever present through her songs.

Until next Monday, while I’m minding the next gap, I am leaving you with my favorite tune of the week. Enjoy!

HR

Vremena se mijenjaju!

I nemoguća utrka počinje! Za odlazak na posao potrebna su mi tri sata i onda isto toliko kad se vraćam kući i tako putujem sa svim sretnim ljudima koji su blagoslovljeni što su presiromašni za život u središtu grada. Ali s druge strane imam Spotify pa tako mogu birati savršenu playlistu za ojačavanje mojeg moda za preživljavanje, odnosno kako bih mogla preživjeti taj trenutak kad se pola milijuna ljudi ukrcava i iskrcava. Ali dosta kukanja, idemo se koncentrirati na glazbu!

Moju predivnu dnevnu rutinu presrela je pjevačica koja kroz svoj ritam doslovno doziva ljeto. Njeno ime je Aklea Neon i došla je ovdje raditi s Undular Productionom na novoj pjesmi. Dok čekam da sleti na Heathrow, razmišljam kako je pjesma groovy i ima taj osjećaj otapanja snijega u sebi. Službena verzija stiže u siječnju tako da se ipak morate strpite do tada.

Aklea Neon je nekada bila i članica hrvatskog ženskog vokalnog ansambla Brevis koji je imao vrlo uspješnu turneju diljem svijeta te je pozvan da nastupa u prestižnom Carnegie Hallu. Njezin glas je jednostavno sjajan i sigurna sam da ovaj talent neće proći nezapaženo. Stoga, ako čujete za nju ubuduće, neka vam ne bude teško provjeriti o čemu se radi i vjerujte da nećete požaliti.

U međuvremenu, svijet je fokusiran na Ameriku – nemoguće! Dok traje implementiranje Zakona o modernizaciji glazbe (MMA) i dok gledamo medijske natpise poput „make royalties great again“, Amerikanci daju u ruke priznanja ženskim izvođačima. No, krenimo otpočetka.

O MMA-u se raspravlja već jedno izvjesno vrijeme i njegova glavna svrha je rješavanje problema sa zaštitom glazbe i autora, a kada govorimo o streaming platformama poput Spotifyja ili Apple Musica. Dok je protiv Spotifyja pokrenuto dosta tužbi vezanih uz autorska prava, ne čudi da su podržali ovu ideju i pronašli način kako zaraditi još više novca pod novim uvjetima, primarno omogućavajući glazbenicima da se registriraju besplatno na njihovoj platformi. Ovo je sada i u njihovom interesu zato što će trošak po umjetniku biti dosta manji kad agencija za mehaničko licenciranje bude operativna. Svakako će biti zanimljivo vidjeti što će novo izmisliti po pitanju Europe.

Zbog teritorijalnih ograničenja u zakonu za autorska prava, sada počinju s potpisivanjem ugovora s kolektivnim društvima u Europi kako bi bili bliži standardima koje je postavila Direktiva za zaštitu autorskih prava, a što svakako razjašnjava potpisivanje ugovora između Spotifyja i hrvatskog društva za zaštitu autorskih prava – ZAMP-a. Ali reći ću da je to tako zato što je ZAMP imao kampanju i radio je naporno kako bi se stvari odvile onako kako su i planirali.

Mimo ovih značajnijih promjena u legislativi, održana je svečanost dodjele Američkih glazbenih nagrada gdje je Taylor Swift postavila novi rekord ovih nagrada. Konačno je vražica i progovorila protiv Trumpa, imala je sjajni nastup na otvorenju dodjele nagrada i otišla je kući s četiri nagrade, uključujući i onu za glazbenicu godine, što ju je dovelo do titule najuspješnije glazbenice u povijesti Američkih glazbenih nagrada. S obzirom da nisam našla njezinu izvedbu na YouTube-u, uživajte u briljantnom cardio showu kojeg je pripremila meni omiljena hip hop umjetnica – Cardi B:

Sve u svemu, svečanost je bila vrlo zanimljiva iz razloga što su žene osvojile najviše nagrada, a što lijepo nagovještava moguću promjenu u glazbenoj industriji po pitanju odnosa muških i ženskih izvođača. Svečanost je zatvorena s tributeom najvećoj glazbenici svih vremena, Arethi Franklin, čija će čarolija biti zauvijek prisutna kroz njezine pjesme.

Do sljedećeg ponedjeljka, dok pazim na sljedeći razmak (“minding the next gap”), ostavljam vas uz moju najdražu pjesmu tjedna. Uživajte!