Tag "prodaja glazbe"

Kako raste prodaja vinila koja je sada na razini od prije 30 godina, tako raste i generalna fizička prodaja glazbe koja je zbog sve veće popularnosti streaming servisa bila u stagnaciji. Po prvi puta u dvadeset godina dogodio se porast

U petak, 20. ožujka Bandcamp je na 24 sata odustao od svoje naknade prilikom kupnje glazbe na tom servisu, a kako bi se u ovim teškim trenucima pomoglo prije svega nezavisnim umjetnicima. Ova 24 sata na kraju su za Bandcamp