IMPALA objavila svoj COVID-19 krizni plan u 10 točaka i poziva na hitnu akciju diljem Europe
25. ožujka 2020.
Music Box (9905 Članci)
Podijeli

IMPALA objavila svoj COVID-19 krizni plan u 10 točaka i poziva na hitnu akciju diljem Europe

Impalina Covid-19 radna grupa objavila je paket od 10 preporučenih mjera tražeći hitnu akciju na EU, nacionalnom i nivou sektora kulture i kreativnih industrija. Cilj je osigurati koordinirani pristup u cijeloj Europi, kako bi se utjecaj krize uzrokovane Covid-19 pandemijom smanjio na najmanju moguću mjeru.

Glazbeni sektor jedan je od prvih koji se našao na udaru. Kako ga u najvećem broju čine mikro i mali poduzetnici, samozaposleni pojedinci i freelanceri, Impalin plan poziva na brz i snažan odgovor na ovu krizu, kako bi se glazbenom i drugim kulturnim sektorima pomoglo da prežive ovu oluju.

Cilj je očuvati izvor egzistencije umjetnicima, izvođačima, autorima, samozaposlenim pojedincima, kao i omogućiti nezavisnim kompanijama da ostanu u poslu, te da nastave investirati. Europski kulturni i kreativni sektor generira 4,4% ukupnog BDP-a Europske unije i preko 12 milijuna stalnih poslova. Raznolikost je snaga ovih sektora, ali istovremeno i njihova ranjivost u vremenima kriza.

U sektoru se već vide neke dobre lokalne inicijative, koje Impala u potpunosti podržava, ali potrebno je puno više od toga. Ovdje su na kocki poslovi, kreativnost i kulturna raznolikost. Koordinacija je vrlo važna jer EU i nacionalne vlade reagiraju na različite načine i u različitom obimu. Glazba i kultura moraju biti priznati kao jedan od prioriteta. Impalin plan za krizu traži od EU da nadgleda nacionalne mjere i osigura minimalni nivo podrške i financijskih poticaja u cijeloj Europi koji će potaknuti rast nakon krize.

Velike kompanije na digitalnom tržištu glazbe, kolektivna društva i mediji također se pozivaju da usvoje i provedu posebne mjere koje će pomoći glazbenom sektoru da prebrodi krizu. Solidarnost će stvoriti nove prilike i partnerstva koja će, nadamo se, imati pozitivan utjecaj na sektor i nakon krize.

Objavu Impalinog plana prati i kontinuirana anketa među članovima koja će pomoći praćenju efekta pojedinih mjera pomoći, kao i promovirati najbolje primjere sa raznih teritorija. Ova anketa će također prikupiti podatke o gubitcima koji se bilježe u cijelom sektoru.

Helen Smith, Izvršna direktorica Impale, ovim je povodom izjavila: “Ovo je poziv na hitnu akciju. Mali poduzetnici, kompanije, izvođači, freelanceri i svi drugi usko vezani uz sektor trebaju podršku. Ujedinjeni pristup cijele Europe je od vitalnog značaja. Poticaji koji će potaknuti novi rast su također dio ovog plana.  Nitko ne smije ostati zaboravljen.”

Francesca Trainini, Predsjednica UO Impale i Impaline Covid-19 radne grupe dodaje: “Kako bi pomogla osigurati učinkovitu sigurnosnu mrežu EU mora nadgledati sve što se događa na nacionalnom nivou. Također moramo bilježiti rezultate koji se postižu. Italija je samo jedan od primjera gdje se glazbeni sektor urušava.’

Dario Draštata, predsjednik Runde i član Impaline Covid-19 radne grupe dodaje: ‘Iznimno je važno ujediniti sve dionike u sektoru glazbe, sa ostalima u sektorima kulture i kreativnih industrija kako bi zajedničkom strategijom i pristupom pomogli svima koji su svojim radom i poslovanjem egzistencijalno vezani uz njih. U krizi moramo biti ujedinjeni i solidarni da bi zajednički pronašli najbolja rješenja da ju preživimo i izađemo sa što manje štete. Razmjena informacija i iskustava između pojedinih teritorija, te krovni pristup od strane EU, nužni  su za kreiranje i koordiniranje svih akcija i mjera.’