Tag "dunja bahtijarević"

Marta Kolega i Dunja Bahtijarević dvije su pjevačice i pjesnikinje čiji su se putevi do sada nekoliko puta isprepletali, a sada je očigledno došlo vrijeme da svoj susret pretvore u suradnju koja je rezultirala projektom koji je po svemu jedno

Marta Kolega i Dunja Bahtijarević pjesnikinje su i pjevačice s dugom i raznolikom prošlošću međusobnih susreta i suradnji. Svoju posvećenost poeziji i tradicijskim napjevima stopile su u jedinstveni projekt koji drsko izaziva granice kako glazbe (tradicijske, ali i općenito), tako i poezije, te oscilira na