Tag "grožnjan"

Hrvatska glazbena mladež (HGM) i ove godine organizira Međunarodni kulturni centar u Grožnjanu (MKC Grožnjan). Ove godine, od svibnja do listopada, u programu Međunarodnog kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu održavat će se radionice, seminari i simpoziji iz područja