Tag "online festival"

Organizacacijski tim Bedem festa, uvažavajući sveobuhvatne okolnosti u vezi s koronavirusom kao i posljedice koje su već do sada uzdrmale planet Zemlju, a imajući u vidu potencijalnu opasnost da sam festival kao i drugi festivali neće moći biti održani, ili