Izdane preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja koncerata
25. srpnja 2020.
Music Box (8714 Članci)
Podijeli

Izdane preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja koncerata

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja kulturnih manifestacija i drugih okupljanja.

Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na otvorenom. Za cijelo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između sudionika (posjetitelja, izvođača i osoblja) od 1,5 metra. Razmak od 2 metra preporučuje se između, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporuča se razmak od 4 metra između posjetitelja i izvođača na sceni. Organizacija izvedbi, programa i manifestacija moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati propisana fizička udaljenost prilikom ulaska, izlaska te kretanja i boravka u prostoru. Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u svim prostorima, uz poštovanje preporučene fizičke udaljenosti od 1,5 metra, organizator će odrediti sukladno veličini prostora prema kriteriju 4 m2 bruto površine po posjetitelju.

U zatvorenom i na otvorenim prostorima preporuča se omogućiti isključivo sjedeća mjesta. Preporučuje se unaprijed označiti sva sjedeća i stojeća mjesta međusobno udaljena najmanje 1,5 metar te ograničiti ulazak na najviše onoliko posjetitelja koliko ima označenih mjesta. U slučaju potrebe za stojećim mjestima preporuča se postavljanje stojećih stolova tako da posjetitelji budu udaljeni međusobno najmanje 1,5 m. Stojeći stolovi moraju biti numerirani te raspored posjetitelja za stolovima nepromijenjen tijekom događanja. U slučaju potrebe za stojećim mjestima bez stojećih stolova preporuča se omogućiti najviše 100 stojećih mjesta u zatvorenom i na otvorenim prostorima. Plesni podij u funkciji prostora za ples nije dozvoljen. Najveći dozvoljeni broj posjetitelja. Uslučaju potrebe za organizacijom okupljanja s većim brojem posjetitelja, organizator je dužan zatražiti odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite. Sva događanja kao imaksimalni broj sudionika podložan je promjeni sukladno rezultatima situacijske analize i kontinuirane epidemiološke procjene stanja.

Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od 100 sudionika obvezni su dostaviti obavijest o održavanju okupljanja sukladno Uputama i preporukama za okupljanja. Za potrebe vođenja evidencije preporuča se omogućavanje unosa podataka sudionika elektroničkim putem, u kojem slučaju će biti pravovaljano bez potpisa sudionika. Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije osoblja i njihove prisutnosti na radnom mjestu (po smjenama) te evidencije izvođača i ostalog osoblja za svaku izvedbu radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.

Sve ostale preporuke možete pronaći na službenim stranicama HZJZ-a.