Tag "matej meštrović"

U ciklusu koji donose koncerte “uvijek drukčije i redovito neobične” – večer u povodu Kineske nove godine – priređena 9.2. u dvorani Lisinski u Off ciklusu Zagrebačke filharmonije – bila je, u skladu s nazivom ciklusa, u svakom pogledu –